ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ

POPIS, PRAVIDLA A HISTORIE ČESKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ


Český pohár dračích lodí - nejvyšší sportovní soutěží závodů dračích lodích v ČR

Jeho první ročník se uskutečnil v sezóně 2004. V současné době se jedná o seriál 5 závodů, které se bodují a posádka která získá nejvyšší počet bodů má právo používat titul „Vítěz Českého poháru dračích lodí“. Soutěž je rozhodující pro nominaci týmů na MS a ME klubových posádek a zároveň pro výběr členů reprezentační posádky na MS a ME národních posádek. Termínovou listinu soutěže schválí dračí kongres před zahájením sezóny a její aktuální verze je umístěna na webových stránkách asociace. Soutěže se mohou účastnit pouze posádky s registrovanými členy dle pravidel organizace. Organizátorem závodu je Česká asociace dračích lodí a pořádající klub.

V ČPDL se závodí v následujícíh kategoriích:
 • Premier Open – MUŽI
  Název Open správně znamená, že zde žádné omezení dle pohlaví neexistuje, ale většinou je to kategorie pro zejména mužské posádky té nejsportovnější úrovně. Zde se bude rozhodovat o členech reprezentačního výběru a bojuje se o putovní zlatý pohár. V rámci celkového pořadí každého závodu se vyhlašují také dílčí výsledky ve věkové kategorii veteránů – tj. posádek, které mají všechny své členy ve věkové skupině nad 40 let. Také zde je celkový vítěz odměněn putovním pohárem.
 • Premier Woman - ŽENY
  Kategorie žen bojuje samostatně. I zde se zvlášť hodnotí věková kategorie veteránek (nad 40 let), která se vyhlašuje samostatně, tak jako u mužů. Důsledně se dodržuje pravidlo, které platí i mezinárodně – všechny členky posádky musejí být pohlaví ženského, tedy i bubenice a kormidelnice.
 • Premier Mix
  Jedná se o kategori smíšenou, kdy v jedné posádce závodí spolu muži a ženy (min. 8 pádlujících žen). Celkový vítěz je opět hodnocen putovním pohárem. V letošní sezoně se kategorie propojila se soutěží Dragon Boat Grand Prix na závodech tzv. zlaté čtyřky - Dragon Golden Four. Vrcholem je společné MČR v Račicích na závěr sezony.


Tratě:
MS a ME se jezdí na tratích 200m, 500m, 1000m v drahách podobně jako rychlostní kanoistika nebo veslování a dlouhé tratě 2000m, které se jezdí na 2 okruhy se 3 obrátkami, přičemž se startuje intervalově po 10´´ dle výsledku dosaženém na krátkých tratích.

V Českém poháru dračích lodí se závodí na třech tratích : sprint 200, dále 500m a dlouhá trať 2000m.
 • Závodí se min. ve 4 drahách o min. šíři 10 m a min. hloubce 3 m na celé závodní dráze.
 • Závodní dráhy jsou vyznačeny bójemi.
 • Startuje se z místa, z pevných startovacích bloků.
 • Startovní povel zní : Start do 10 vteřin + výstřel v uvedeném časovém intervalu
 • Při tzv. ulitém startu se závod nevrací.
 • Startér může za ulitý start udělit posádce penalizaci 5 vteřin, která může změnit konečné pořadí jízdy.
 • Závodí se postupovým systémem rozjížděk, mezijízd a finálových jízd v závislosti na pořadí.

Dlouhá trať měří od 1500 do 2000m, dle geografických podmínek organizátora.
 • Závodí se na okruhu se 3 obrátkami, vyznačenými bójemi.
 • Startuje se intervalově po 10 – 30 vteřinách z místa povelem, jako na krátké tratě.
 • Dle počtu lodí se stanoví počet jednotlivých jízd.
 • celkovém pořadí rozhoduje dosažený čas posádky.

Bodování:
Vítěz pohárového závodu získává vždy 100 bodů. Druhý v pořadí o 5 méně, tedy 95 bodů, třetí a další vždy pak o bod méně, tedy 94, 93, 92, 91,… až poslední. Počítají se všechny starty, škrtá se nejhorší dosažený výsledek absolvovaného závodu, případně nedokončený závod, diskvalifikace. Znamená to tedy, že ten tým, který získá nejvíce bodů vyhrává. Hodnotí se pořadí za jednotlivé disciplíny a celkové vítězství s titulem : Vítěz Českého poháru dračích lodí.

Klubová příslušnost:
 • V Českém poháru dračích lodí mohou startovat pouze posádky s registrovanými členy.
 • Pro registraci členů je nutné vyplnit formuláře s daty závodníků. Zároveň s formulářem dodá posádka také vyplněné registrační průkazy.
 • V průběhu ročníku nelze měnit svou klubovou příslušnost k posádce.
 • Pouze v případě, že chce část již existující posádky závodit pod svými vlastními barvami, může založit svůj nový tým. To lze v případě, že nová posádka má min 22 členů, přičemž nelze přetahovat členy již registrované v jiných posádkách. Nový tým může doplňovat svou sestavu pouze o nové, ještě neregistrované závodníky.
 • Body nového týmu se budou počítat od prvního závodu, který budou absolvovat. Body za jejich předchozí závodění přísluší mateřskému oddílu.
 • Každá posádka může v průběhu sezóny libovolně doplňovat svou sestavu o nové, ještě neregistrované členy.
 • Před každým závodem předá posádka organizátorovi ke kontrole soupisku se jmény závodníků, kteří budou mít právo v závodě za tým nastoupit.


Český pohár dračích lodí je rozhodující soutěží pro nominaci posádek reprezentující ČR na mezinárodních soutěžích.
 
 
Česká asociace dračích lodí - 2010© - Design by Aetna - Programmed by oldik@dragonboat.cz
Organizace závodů dračích lodí, teambulding programy, termínovka, reprezentace